Detail zájazdu

7.4.2018 Olomouc + Vyškov 21,- €

Popis zájazdu

Miesto nástupu: 7:00 h Bratislava – Istropolis

Olomouc je mesto, ktoré bolo v minulosti hlavným mestom oblasti Moravy, si aj dnes zachováva svoju krásu. Jednalo sa o tretie najväčšie mesto do obdobia 30. ročnej vojny / Praha, Vroclav /, ale zároveň aj najväčšie na Morave.

Z archeologického hľadiska sú zaujímavé nálezy z malého paleolitu /r. 40 000 – 10 000 pred Kristom/, ale aj nájdené fragmenty z trvalého obývania z doby 6 000 r. pred Kristom. Za pozornosť ale stojí fakt, že prvý Slovania sem prišli v 6. storočí. Toto miesto bolo najdlhšie trvalo obývané.

Za svoj ďalší rozvoj od 10. storočia za vlády Přemyslovcov „ Boleslava I.“ vďačí aj svojej polohe na obchodnej ceste Regensburg - Praha - Libice - Olomouc - Krakov - Kyjev.

V popisovaní zaujímavej a búrlivej histórie mesta Olomouc by sme mohli pokračovať aj na ďalších stranách.

My si ale pozrieme nedávno historicky zaujímavé skutočnosti a stavby. Naša sprievodkyňa nás prevedie centrálnou časťou, kde si pozrieme krásne zreštaurované dobové stavby a námestia. Ako sú „Stĺp Najsvätejšej Trojice, orloj, Olomoucký hrad“ ale aj majestátne katedrály, honosné kostoly, múzeá, …

Po prehliadke si dáme čas na obed a potom sa autobusom presunieme do Vyškova na zámok.

Viac ako päťsto rokov bolo mesto Vyškov majetkom biskupov. Vyškovský zámok, ktorý tiež vlastnili, v tom čase prešiel prestavbou z pôvodne gotického na renesančne barokový. Prestavaný bol pravdepodobne po nájazdoch husitov v r. 1423.

Momentálne sa v zámku nachádza múzeum zo stálymi expozíciami: Pravěk Vyškovska. Vyškovsko ve středověku. Vyškovsko do roku 1850, Vyškovsko v rokoch 1850 – 1945, Síň orientalisty a cestovatele Aloise Musila. Život vyškovského venkova. Vyškovská lidová keramika.

 

Za zmienku stojí aj prekrásne upravená zámocká záhrada.

 

Predpokladaný príchod: 20:30 h

 

 

V cene zájazdu je: preprava moderným autobusom, sprievodca.

V cene zájazdu nie je: sprievodca, vstupy, cestovné poistenie / osoba do 71 r. 1,70 €, osoba nad 71 r. 2,50 € /.

 

Zájazd sa uskutoční pri minimálnom počte 35 osôb.

 

Zmena programu vyhradená.

 

 

Trasa zájazdu

Bratislava - Olomouc - Vyškov

Dátum zájazdu

7. Apríl 2018

Zájazd sa už uskutočnil